Dobrodosli Gost!

Izaberite jezik:

German   English   Serbian  
KasaVas racun

MD Taimen- EI - KLEN
[MD-TAIMEN EI]

cijena:

22.00KM

Taimen je jedna jaka, robusna i nadasve stabilna varalica, dužine tijela 16 cm i težine oko 50 g (kod drveta su moguće blage oscilacije mase) - daleko se i precizno zabacuje, zbog oblika tijela i raspodjele balansa ne dolazi do petljanja i pri najduljim zabacima. Ravan stomak i blago zakošeno čelo bez problema mamac drži stabilnim i u najjačim tokovima, ali i vođenje kroz mirnu vodu dovoljno je da se potakne atraktivan rad varalice. Kako joj i samo ime kaže, ovaj mamac načinjen je za jednog od najjačih riječnih predatora .- mongolskog Taimena (hucho taimen) bliskog srodnika naše mladice. Izrazito robusne građe, atraktivne ali stabilne akcije i u najjačim brzacima, bez problema će se uhvatiti u koštac sa tom jakom "zvijeri". Naravno, takav mamac nije zanimljiv samo Tajmenu, u testnoj fazi na njega smo lovili kapitalne Štuke i Somove, ali i morske grabežljivice poput Zubaca i Gofa. Radi se kao plivajući mamac u plitkoronećoj i dubokoronećoj varijanti. Plitkoronac lovi na samoj površini, do nekih 60 cm dubine, dok se dubokoroneća varijanta spušta na 4 do 5 m dubine.

Ocijene (feedback)
MD Taimen- EI - KLEN